No Image The 16th Daegu Pet Show
Jun 05 2020 ~ Jun 07 2020

 
No Image Daegu Flower Show 2020 (11th)
May 28 2020 ~ May 31 2020

 
11(1).jpg Image
Daegu Beauty Expo 2020
May 22 2020 ~ May 24 2020

 
No Image IFS franchise Fair
May 14 2020 ~ May 16 2020

 
9.jpg Image
Korea International Cooling Industry Expo 2020
May 13 2020 ~ May 15 2020

 
No Image The Big Fair 2020
May 07 2020 ~ May 10 2020